Search

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN | RESEARCH MANAGEMENT OFFICE

PEMBIAYAAN YURAN PENERBITAN ARTIKEL JURNAL

Pembiayaan ini merupakan satu inisiatif universiti dalam membantu dan menggalakkan staf akademik/penyelidik UMT menghasilkan penerbitan dalam artikel jurnal yang berkualiti. Hasil penerbitan artikel jurnal turut membantu dalam pencapaian penyelidikan melalui penilaian Malaysia Research Assessment (MyRA) dan QS University Ranking. 

 

Oleh itu, UMT telah memperuntukan sejumlah peruntukan bagi membiayai yuran penerbitan tersebut untuk membantu penyelidik dan seterusnya meningkatkan motivasi dan bilangan penerbitan artikel di dalam jurnal yang disenaraikan di dalam Scopus dan WoS.

MUAT TURUN