Search

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN | RESEARCH MANAGEMENT OFFICE

Malaysia Research Assessment (MyRA)

MyRA® adalah instrumen yang mengukur input, output, outcome dan impak Pembangunan, Penyelidikan, Pengkomersilan & Inovasi (RDCI). Data yang diisytiharkan oleh Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) hanya berkaitan dengan RDCI sahaja.


Data yang diisytiharkan perlu merangkumi/mengambilkira semua output daripada semua staf akademik yang aktif walaupun telah mencapai markah maksimum (melepasi benchmark atau melepasi dua kali ganda benchmark yang ditetapkan) dalam seksyen atau subseksyen tertentu.


Data RDCI yang lengkap dan menyeluruh daripada setiap IPT adalah penting dalam membantu pihak Pengurusan Tertinggi untuk membuat keputusan dan merangka hala tuju Kementerian dan dasar Pendidikan Tinggi Negara.

MUAT TURUN