Search

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN | RESEARCH MANAGEMENT OFFICE

ETIKA PENYELIDIKAN

Penyelidikan beretika dan beramanah amat digalakkan dan haruslah berpandukan kepada budaya penyelidikan universiti. 

Budaya penyelidikan universiti yang baik adalah

 

Menjalankan penyelidikan secara jujur dan berintegriti

Menghormati subjek penyelidikan (manusia, haiwan, persekitaran) yang digunakan

Menggunakan dana awam/swasta secara berhemah

Mengiktiraf peranan dan sumbangan semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan

Objektif

 

Meningkatkan kerjasama antara penyelidik dalam dan luar universiti

 

Meningkatkan kebolehpercayaan pemberi dana awam/swasta dalam melaksanakan penyelidikan universiti

 

Menghasilkan penyelidikan yang asli dan bermutu tinggi dalam persekitaran yang kondusif

 

Menyediakan garis panduan etika penyelidikan yang jelas kepada semua penyelidik universiti

MUAT TURUN