Search

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN | RESEARCH MANAGEMENT OFFICE

PERKHIDMATAN

Pejabat Pengurusan Penyelidikan (PPP) menyediakan perkhidmatan pengurusan geran penyelidikan seperti:

  1. Permohonan Geran 
  2. Pemantauan Geran
  3. Etika Penyelidikan
  4. Lantikan GRA/RA/RA-P
 
UMT Students

Seksyen ini menyelaras proses permohonan, penilaian proposal dan pendaftaran geran penyelidikan universiti serta geran luar.

Penyelidikan yang melibatkan haiwan, manusia dan bio-keselamatan memerlukan kelulusan etika sebelum projek dilaksanakan.

 

MUAT TURUN