Search

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN | RESEARCH MANAGEMENT OFFICE

PEMANTAUAN GERAN

PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN

 

Seksyen ini menyelaras proses pemantauan dan pembentangan projek penyelidikan selaras dengan garis panduan dan tadbir urus geran penyelidikan.
Terdapat 2 seksyen pemantauan:

  • Seksyen Pemantauan Geran Kementerian dan Agensi Kerajaan
  • Seksyen Pemantauan Geran Universiti (DP-UMT)/ Industri/ Swasta/ NGO/Antarabangsa

 

FUNGSI

Menguruskan pemantauan geran aktif agar selari dengan proposal yang telah diluluskan oleh Pemberi Dana

Menguruskan pemantauan geran tamat agar selari dengan proposal dan tadbir urus Pemberi Dana

Menguruskan proses pematuhan tadbir urus dalam pengurusan projek/ geran agar setiap tindakan penyelidik mengikut peraturan Pemberi Dana

Menguruskan pelantikan dan bayaran elaun GRA/ RA agar selari dengan sasaran dalam proposal dan tadbir urus Pemberi Dana

 

[Halaman muat turun borang dan garis panduan]

MUAT TURUN